Skip to main content

 

Bạn sẽ được trả bao nhiêu khi trả lời khảo sát trực tuyến?

Bạn sẽ được thưởng cho mỗi khảo sát bạn hoàn thành. Số tiền bạn sẽ nhận được phụ thuộc vào độ dài và loại của từng khảo sát (Xem chi tiết ở bảng bên dưới). Mỗi khi hoàn thành bảng khảo sát, giải thưởng sẽ được tính và thêm vào tài khoản của bạn. Khi bạn đạt số lượt giao dịch tối thiểu, bạn có thể chuyển số tiền đó trực tiếp vào tài khoản PayPal hoặc mã quà tặng GCodes của mình.

Thanh toán PayPal
Số tiền của bạn sẽ được chuyển vào tài khoản trực tuyến tại PayPal trong vòng 1 đến 4 ngày làm việc.


Để nhận thanh toán, bạn cần có tài khoản PayPal (Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng cách truy cập vào paypal.com).
Điều quan trọng là tài khoản PayPal của bạn phải có cùng địa chỉ email bạn đã đăng ký khi nhận bạn thông tin bảng khảo sát (chúng tôi sẽ chỉ gửi tiền vào tài khoản email này) - truy cập tại đây để biết thêm thông tin. Để hoàn thành giao dịch, bạn cần đồng ý nó tại tài khoản PayPal của mình trong vòng 30 ngày. Bạn sẽ bị phụ thu phí xử lý 2% cho việc chuyển tiền đến tài khoản PayPal của mình.

Mã quà tặng GCodes
Mã quà tặng GCodes là thẻ quà tặng ảo mà có thể đổi quà trong danh sách các sản phẩm hoặc dịch vụ. Tuỳ vào nơi bạn sống, bạn có thể đổi thẻ quà tặng cho bất cứ gì từ tạp chí đến nạp tiền điện thoại và thẻ quà tặng du lịch.

Phương thức thanh toán
Người tham dự khảo sát có thể đổi thưởng bằng các phương thức dứoi đây khi họ đã đạt số tiền tối thiểu cho mỗi giao dịch.

Tên phương thức

Giá trị giao dịch bằng USD

PayPal (PayPal Việt Nam)

12.50 USD

GCodes (GCodes (English) - USD)

10 USD

Hình thức khen thưởng
Hình thức bên dưới được tính khi người tham gia hoàn thành khảo sát trong khoảng thời gian cố định cho phép đươc tính bằng phút. Độ dài tối đa của mỗi khảo sát không vượt quá 30 phút.

Từ - Đến (Tính bằng phút)
Giải thưởng (USD)
0 - 2 0.13 USD
3 - 4 0.25 USD
5 0.38 USD
6 - 7 0.50 USD
8 - 9 0.63 USD
10 - 11 0.75 USD
12 - 13 0.88 USD
14 - 15 1.00 USD
16 - 18 1.25 USD
19 - 20 1.50 USD
21 - 23 1.63 USD
24 - 25 1.88 USD
26 - 27 2.13 USD
28 - 30 2.50 USD