Đăng nhập miễn phí hôm nay và được nhận tiền khi tham gia vào các cuộc khảo sát trực tuyến (online) và các cuộc khảo sát trên điện thoại!

Chúng tôi là TGM Panel, đảm bảo rằng ý kiến của bạn được lắng nghe bởi những công ty quan tâm đến sự hài long của bạn. Sự tham gia thường xuyên vào các cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường của chúng tôi, kết nối bạn với các công ty mà bạn quen thuộc và bạn được trả bằng tiền mặt, tất cả những điều này được thực hiện trong điều kiện thoải mái tại nhà hoặc văn phòng của bạn.

Trả lời các cuộc khảo sát của chúng tôi là một cách dễ dàng và nhanh chóng để kiếm lời. Hoàn toàn không bị bắt buộc! Tham gia cộng đồng toàn cầu của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí. Đăng ký ngay và kiếm tiền trực tuyến!

TGM Research - mobile surveys

TGM Panel Việt Nam thuộc về nhà cung cấp nghiên cứu thị trường toàn cầu - TGM Research FZE. Tất cả chúng ta đều sống trong một thế giới kỹ thuật số. Hãy khám phá nó để nghiên cứu thị trường. Tham gia với chúng tôi cho hành trình di động này.

TỔNG QUAN PANEL